Kıl Beni Ey Namaz....

2011-12-30 16:18:00

. Devamı

Gözyaşlarıyla okunan bir yazı: Şefkat Peygamberi (s.a.v.)...

2011-12-30 15:25:00
Gözyaşlarıyla okunan bir yazı: Şefkat Peygamberi (s.a.v.)... |  görsel 1

  Meşakkatin Ardındaki Sır Aranızdan size öyle bir peygamber geldi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hüzün Yılı... Kainatın Biriciği Efendimiz A.S.‘a musibetlerin ardı ardına geldiği yıl. Peygamberliğin onuncu yılı... Önce, vahye ilk muhatap olduğunda, omuzuna yaslanıp derdine ortak ettiği, kimse kendisine inanmazken emsalsiz bir teslimiyetle onu tasdik eden eşi, Hz. Hatice Validemiz’in vefatı. Fırtına ne kadar büyük olursa olsun, bir sükûnet limanı olabilen sevgili eşin Hakk’a yürüyüşü... Derken, kolu-kanadı, müşriklere karşı savunucusu ve yardımcısı olan amcası Ebu Talib... O da gidiverir.  Gönüller sultanı sevgili Elçi’ye, “şu ümmet üzerindeki bu iki musibetten hangisine daha çok üzüleceğimi bilemiyorum“ dedirten zon günler... Kureyş müşrikleri, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz A.S.‘ı, fırsat bulsalar bir kaşık suda boğacaklar. Ama ilâhi irade... Zorluk ve kolaylıklar bir geliyor bir gidiyordu.  Ebu Talib‘in ölümüyle, işte bir kez daha meşakkat kapıya dayanmıştı. Müşrikler aradıkları fırsatı yakalamış gibiydiler. O‘nu artık korumasız bulduklarını sanıyorlardı. Artık gün geçmiyordu ki Efendimizin A.S. başına toprak saçılmış olmasın, evine mahzun dönmesin... Biriciği Fatıma nice günler geçirmişti babacığının başındaki toz-toprağı ağlaya ağlaya temizlerken. O mübarek nebi kızına şöyle diyordu: “Ağlama kızım. Allah babanı koruyacak ve savunacaktır.“  Karar Belgesindeki İmza Alay, işkence, hakaret, şiddet hiç biteceğe benzemiyordu. Bütün bunlara rağmen ilâhi bir tecelli; Rabbi... Devamı

Ömrü baki kılmak..

2011-12-30 14:32:00

  "Ey insanlar! Fânî, kısa, faydasız ömrünüzü bakî, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır. Bâkî-i Hakikî'nin yoluna sarfediniz! Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, livechillah, lieclillah nzası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler geçer. Ey insan! Senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdut, ömrünün günleri mâdut ve herşeyin fânidir. Öyleyse şu kısa, fânî ömrünü fânî şeylere sarfetme ki fânî olmasın. Bakî şeylere sarfet ki, bakî kalsın!" Üçüncü Lem'a Devamı

Sekine duâsı

2011-12-30 09:04:00

  Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”1 Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır.2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.3 Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’a’yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır. Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir: Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir. Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur. Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne... Devamı

İlk Irkçı..

2011-12-30 08:54:00
İlk Irkçı.. |  görsel 1

  İLK IRKÇI ŞEYTANDI VE BEN ATEŞTENİM TOPRAKTAN OLANA SECDE EDEMEM DEYİP İSYAN ETTİ, LANETLENDİ !   Devamı

Peygamber kızı olsan da...

2011-12-30 08:32:00
Peygamber kızı olsan da... |  görsel 1

    Yemin ederim ki, Peygamber kızı olsan da namazların olmadıkca Cennete giremezsin..! - Hz. Muhammed (s.a.v) Devamı

O halde Duy! Rabbin sana sesleniyor:

2011-12-30 08:27:00

    Belki şuan çok dertlisindir, Belki "Artik yeter!"diyorsun, Belki de kendinden geçmissindir, Belki de ağlıyorsundur, Belki de bütün musibetlerin sonunda eline bir sey gecip geçmeyeceğini düşünmektesin.. O halde Duy! Rabbin sana sesleniyor: "Sabredenlere, felâketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gerenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir.” (Zümer sûresi 39) Devamı

Sizin Hiç Böyle Bir Dostunuz Oldu Mu?

2011-12-30 08:17:00

    *O, Daima düşünceliydi * Susması konuşmasından uzun sürerdi * Lüzumsuz yere konuşmazdı * Konuştuğunda ne fazla, ne de eksik söz kullanırdı * Dünya işleri için kızmazdı * Kendi şahsı için asla öfkelenmez ve öc almazdı * Kötü söz söylemezdi * Affediciliği tabii idi, intikam almazdı * Düşmanlarını affetmekle kalmaz, onlara şeref ve değer de verirdi * Kimseyle çekişmezdi * Boşşeylerle uğraşmazdı * Umanı umutsuzluğa düşürmezdi * Hoşlanmadığı bir şey hakkında susardı * Hiç kimseyi ne yüzüne karşı, ne de arkasından kınar ve ayıplardı * Kimsenin kusurunu araştırmazdı * Kimseye hakkında hayırlı olmayan sözü söylemezdi * Yanında en son konuşanı ilk önce konuşan gibi dikkatle dinlerdi * Gerçeğe aykırı övgüyü kabul etmezdi * Her zaman ağırbaşlıydı * Konuşurken çevresindekileri adeta kuşatırdı *Kelimeleri parıldayan inci dizileri gibi tatlı ve berraktı * Yürürken beraberindekilerin gerisinde yürürdü * Yürürken ayaklarını yerden canlıca kaldırır, iki yanına salınmazdı * Adımlarını geniş atar, yüksek bir yerden iner gibi öne doğru eğilirdi * Vakar ve sükunetle rahatça yürürdü * Kapısına yardım için gelen kimseyi geri çevirmezdi * Dostlarına şöyle derdi: "Dünya da garip bir kimse, yahut bir yolcu gibi ol" * Her zaman hüzünlü ve mütebessim bir haletle dururdu * Adet üzere sarfedilen hiçbir kötü sözü ağzına almamıştı *Sıkıntılı hallerinde kabalaşmaz, bağırmazdı * Fakirlerle birlikte yerdi; öyle ki onlardan ayırt edilmezdi * Sade kıyafetler giyer, gösterişten hoşlanmazdı * ... Devamı

KAVGANIN KAZANANI YOKTUR.

2011-12-29 15:46:00
KAVGANIN KAZANANI YOKTUR. |  görsel 1

  Hâlâ anlayamadınız değil mi? Önemli olan haklı ya da haksız olmak değil. Kavganın kazananı yoktur. Ya kaybedersiniz ya da daha çok kaybedersiniz. Önemli olan kalp kırmamak. Önemli olan yargılamadan, karşılıksız sevebilmek ve iyilik yapabilmek. Haklı bile olunsa, özür dileyecek kadar asil olmak, bilge olmaktır. Egonuzu kontrol edemediğiniz sürece, O sizi kontrol etmeye devam edecek. Böyle olduğu sürece tüm dünya sizin bile olsa asla mutlu olamazsınız.     Albert Einstein Devamı

Bak Dostum...

2011-12-29 15:41:00
Bak Dostum... |  görsel 1

  Bak Dostum...! Cahil ile dost olma: İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün. Saygısızla dost olma: Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün. Aç gözlü ile dost olma: İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün. Görgüsüzle dost olma: Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez; üzülürsün. Kibirliyle dost olma: Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün. Ukalayla dost olma: Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün. Namertle dost olma: Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün...! Devamı